Internationale Rassehunde Ausstellung Kassel 09. Dezember 2018, Richter: Peter Machetanz (DE)

Internationale Rassehunde Ausstellung Kassel 09. Dezember 2018,…

Nationale Rassehunde Ausstellung Kassel 08. Dezember 2018, Richter: Hans E. Grüttner (DE)

Nationale Rassehunde Ausstellung Kassel 08. Dezember 2018, Richter:…