Beiträge

IRAS Karlsruhe, 3. Dezember 2017, Richter Richter: Peter Machetanz (D)

Internationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe, 03. Dezember…

NRAS Karlsruhe, 2. Dezember 2017, Richter Elzbieta Chwalibog

6. Nationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe, 2. Dezember…